Miroslav Šedivý

Klikni na malý obrázok
01 Plavci 02 U jezu 03 Sedivy Sikl 04 Sedivy Stehlik Kohout Kolarsky 05 Sedivy a samopal 06 Sikl Pors Mohnaczsky Sedivy Bohuslavek 07 Sikl Mohnaczsky Sedivy 08 Pors Kolarsky Kohout 09 Riegr Vrabec 10 Sikl Cerny Sedivy 11 Sedivy Cerny a spol 12 Vanek Levrinc
13 Vanek Vrabec 14 Vanek Sedivy 15 Kolarsky ako zajatec 16 Mohnacky 17 Mohnaczsky Sidlo Mojzis Kovarnik 18 Mohnaczsky Sidlo Mojzis Kovarnik 2 19 Koptik Cerny Sikl 20 Cerny Sedivy Mohnaczky 21 Koptik 22 Koptik 2 23 Novak Vincour 24 Sedivy Stofko 25 Radioamater
26 Na dispecingu 1977 27 Sedivy a Stofko po 50 rokoch 28 OK1KAE 29 Sedivy na vezi 30 Stara garda 2007 31 Na maturitnim vecirku 32 S vnuckou 33 Pacient 34 Na lavicke 35 Znova v kasarnach 2012 Bazant Sedivy

01 Plavci  
[Top]02 U jezu  
[Top]03 Sedivy Sikl  
[Top]04 Sedivy Stehlik Kohout Kolarsky  
[Top]05 Sedivy a samopal  
[Top]06 Sikl Pors Mohnaczsky Sedivy Bohuslavek  
[Top]07 Sikl Mohnaczsky Sedivy  
[Top]08 Pors Kolarsky Kohout  
[Top]09 Riegr Vrabec  
[Top]10 Sikl Cerny Sedivy  
[Top]11 Sedivy Cerny a spol  
[Top]12 Vanek Levrinc  
[Top]13 Vanek Vrabec  
[Top]14 Vanek Sedivy  
[Top]15 Kolarsky ako zajatec  
[Top]16 Mohnacky  
[Top]17 Mohnaczsky Sidlo Mojzis Kovarnik  
[Top]18 Mohnaczsky Sidlo Mojzis Kovarnik 2  
[Top]19 Koptik Cerny Sikl  
[Top]20 Cerny Sedivy Mohnaczky  
[Top]21 Koptik  
[Top]22 Koptik 2  
[Top]23 Novak Vincour  
[Top]24 Sedivy Stofko  
[Top]25 Radioamater  
[Top]26 Na dispecingu 1977  
[Top]27 Sedivy a Stofko po 50 rokoch  
[Top]28 OK1KAE  
[Top]29 Sedivy na vezi  
[Top]30 Stara garda 2007  
[Top]31 Na maturitnim vecirku  
[Top]32 S vnuckou  
[Top]33 Pacient  
[Top]34 Na lavicke  
[Top]35 Znova v kasarnach 2012  
[Top]Bazant Sedivy  
[Top]


GIFTAB - FREEWARE from Branislav Štofko Bratislava